جوانی
جوانی جمعیت

اخبار و اطلاعیه

آرشیو
دومین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان 19 تیر ۱۴۰۳ 19 تیر 1403

دومین جلسه قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان 19 تیر ۱۴۰۳

همایش جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد 30 اردیبهشت 1403

همایش جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد

معرفی

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.